Государственный язык

«Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің № 21 орта мектебі» ММ
Қазақстан Республикасы халқының тілдер күніне арнап өткізілген іс-шара туралы
Ақпарат
Қостанай қаласының №21 орта мектебінде 4-қыркүйек күні Қазақстан Республикасы халқының тілдер күніне орай онлайн іс-шара атап өтілді. Іс-шара қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жүргізілді.

Мереке қонағы ретінде № 21 орта мектебінің түлегі, А.Байтұрсынов атындағы Қостанай аймақтық университетінің аға оқытушысы Сарманова Фарида Тоғызбайқызы қатысты.
Фарида Тоғызбайқызы баршамызды Тілдер меркесімен құттықтап, іс-шара қонағы ретінде шақырғанымыз үшін алғысын білдіріп, оқушылардың сұрақтарына жауап берді.
Аталмыш мереке аясында 5 сынып оқушылары арасында «Триединства языков» атты викторина ойнатылды. «Лучший переводчик» деп аталатын 1-кезеңінде оқушылар берілген сөздерді қазақ тіліне аударса, 2-кезеңде сөздерді 3 тілге аударды. Викторинаның соңғы кезеңі сұрақ-жауап ретінде өтті. Оқушылар өздерін белсенді көрсете білді.

Іс-шара соңы мектеп ұстаздары мен оқушыларының бүгінгі мерекеге арнаған өлең-жырларын оқуымен аяқталды.

ӘБ жетекшісі: Шинибекова Г.С.

ӘДІСТЕМЕЛІК БІРЛЕСТІКТІҢ ОТЫРЫСЫ

   24 сәуірде  «Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің №21 негізгі жалпы беретін  мектебінде» ММ «Білім мазмұнының жаңарту жағдайында қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында тыңдалым әрекеті арқылы ауызекі сөйлеу тілін дамыту» атты тақырыбында қалалық қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің әдістемелік бірлестігінің отырысы өтті.

Мақсаты: қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында жаңа әдістеме элементтерін пайдалана отырып, оқушылардың тыңдалым әрекеті арқылы ауызекі сөйлеу тілін қалыптастыру туралы тәжірибе алмасу.

    Бұл қалалық әдістемелік бірлестіктің отырысын мектеп директоры  Анар Алибаевна құттықтау сөз сөйлеп ашты, ол жалпы мектеп ұжымы туралы толық ақпарат жасады. Педагог – психолог Бримжанова А.Б. психологиялық тренинг өткізді, ӘБ- нің жетекшісі Шинибекова Г.С. қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің 2018 -2019 оқу жылының  жұмыс жүйесімен  таныстырды. Тақырыпқа байланысты қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдері Шипин М.М, Кульмухамедова А. Б., Шинибекова Г.С. панорамалық сабақ фрагменттерін  және Сулейменова Л.М. «Қазақ тілі сабағында оқушылардың тыңдалым 

дағдысын қалыптастыру жолдары» атты коучинг өткізді.  Отырыс соңында рефлексияға жол берілді.

        Семинарға қатысушы мұғалімдер, мектеп директоры Кабдулинова А.А.  және  білім бөлімінің қазақ тілі мен әдебиеті әдіскері Каримова А.О. өз ризашылығын білдіріп, осындай тартымды, шығармашылық  іс – шараларды  мектебімізде көбірек өткізу керек екенін айтты. Өйткені мұғалімдер үшін тәжірибе алмасу, білім жетілдіру, практикалық жұмыстар, кері байланыс өте маңызды.

                                                                              

 

     Утверждаю

                                                                                     _________   А.Кабдулинова.

                                                                                      Директор школы

 

ПЛАН

мероприятий  декады с 12.02.2019 -22.02.2019г

«Трехъязычие уверенный шаг  в будущее!»

 

Школа Содержание работы Форма проведения Дата проведения Ответственный
 

 

ГУ «Основная общеобразовательная школа №21»

Открытие декады «Трехъязычие уверенный шаг  в будущее!»» Торжественная линейка 12.02. Зайцева Б.Т..зам.директора по УМР
Реализация внедрения  на трехъязычия на уроках ЕМЦ Урок  физики

«Давление твердых тел»

 7 класс

13.02 Кисикова К.У.

( прошла курсы по  трехъязычию)

«English club»   Викторина 5-6 классы 14.02 Середенко Е.В.
«English in action» Лингвистическая игра 7-8 классы 15.02 Худайбердина Ж.Р.
«Поликультурный человек – путь к успешной личности. Круглый стол

7-9 классы

18.02 Щеглова Н.М. зам.директора по ВР.
«Знать много языков – значит иметь

много ключей к одному замку»

Выставка новинок литературы на трех языках

 

19.02 Зуенко М.В.

школьный библиотекарь

«Трехязычие требование времени» Час общения 20.02 Шипин М.М., учитель казахского языка
“Үш тұғырлы тіл саясаты” мемлекеттік  Конкурс по языкознанию

5-9 классы

21.02 Сулейменова Л.М.

Середенко Е.В.

Тарова Г.Г.

Подведение итогов декады. Линейка, закрытие декады 22.02 Зайцева Б.Т..зам.директора по УМР,

Щеглова Н.М. зам.директора по ВР.

 

Анализ работы
школы по реализации
трехъязычного обучения в 2018-2019 учебном году

В 2018-2019 учебном году в ГУ «Основная общеобразовательная школа №21 педагогический коллектив продолжил работу по реализации Государственной программы полиязычного образования. Основными нормативно-правовыми документами стали Закон Республики Казахстан «Об образовании», Государственная Программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы, Приказ о внесении дополнений в приказ Министра образования и науки РК от 6 ноября 2014 года №455 «О пилотном внедрении обновленного содержания образования», план мероприятий на 2017-2019 годы по реализации Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы. Дорожная карта развития трехъязычного образования на 2015-2020 годы на основе, которой была составлен и утвержден План реализации дорожной карты трехъязычного образования, целью которой является внедрение и развитие трехъязычной образовательной среды в учебно-воспитательном пространстве школы — расширить сферы применения государственного и английского языков через их интеграцию в профессиональную образовательную и воспитательную деятельность.
Основная цель трехъязычного образования формирование полиязычной личности выпускника, который владеет тремя языками, знает предметные области на этих языках, умеет успешно вести диалог по различным сферам деятельности, ценит культуру своего народа и при этом понимает и уважает культуру других народов.
— развивать у обучающихся практические навыки использования государственного и английского языков в коммуникативной деятельности;
— организация курсовой подготовки педагогических кадров для трехъязычного образования.
Так, в 2017-2018 учебном году проходили обучение на билингвальных курсах учитель биологии Бузмакова И.А., учитель физики и математики Кисикова К.У., прошла обучение по английскому языку языковая компетенция в рамках обновления содержания «Обучение коммуникативным методикам преподавания по английскому языку» Середенко Е.В.

В 2018-2019 учебном году, вся информация на школьном сайте ведется на трех языках (государственном, русском и английском языках), что является одним из индикаторов реализации политики трехъязычия.
Вопрос трехъязычия рассматривался на заседании педагогического совета школы Протокол № 3 от 03.01.2019 года по теме «Внедрение трехъязычного обучения — как средство достижения нового современного качества и высокой эффективности педагогического процесса».
Вниманию учителей был предоставлен опыт работы учителя английского языка Середенко Е.В. «Применение полиязычного компонента как одного из способов развития функциональной грамотности школьников на уроках английского языка», выступление учителя казахского языка Шипина М.М. «Игровые технологии – как средство обогащения словарного запаса учащихся»
В школе ведутся кружки по изучению казахского языка, английского языка как для педагогов, так и для учащихся школы. С 12.02.2019г по 22.02.2019г прошла декада «Трехъязычие уверенный шаг в будущее» в рамках которой был проведен ряд мероприятий, а именно: открыте декады прошло на торжественной линейке, где учащиеся школы прочитали стихи на русском, казахском и английском языках, 13.02.2019г., учитель физики Кисикова К.У., провела открытый урок «Давление твердых тел» на котором продемонстрировала опыт работы по внедрению предметных терминов на уроке, для учащихся 7-9 классов заместитель директора по ВР Щеглова Н.М., провела круглый стол «Поликультурный человек – путь к успешной личности». Библиотекарь школы Зуенко М.В., приготовила выставку справочной литературы по языкам «Знать много языков – значит иметь много ключей к одному замку», учитель казахского языка Шипин М.М., провел час общения «Трехъязычие требование времени», для учащихся 5-9 классов учителя Сулейменова Л.М.,Середенко Е.В.,Тарова Г.Г., провели конкурс по языкознанию “Үш тұғырлы тіл саясаты” мемлекеттік , в рамках декады учитель английского языка Худайбердина Ж.Р. провела лингвистическую игру «English in action» Педагоги школы принимают активное участие в конкурсах педагогического мастерства. В ноябре 2019 учитель русского языка и литературы Кудряшова Татьяна Александровна принимала участие в городском конкурсе «Лучший полиязычный педагог» и отмечена номинацией «Грани профессионализма». При проведении школьных мероприятий: предметных недель, методических дней, внеклассных мероприятий учителя используют трехъязычие, при организации учебной деятельности активно внедряют предметную терминологию на уроках, проводят неоднократное повторение слов на казахском, английском языках. Хочется отметить хорошую работу в данном направлении следующих учителей школы: Кисикова К.У., Середенко Е.В., Кудряшову Т.А.,Юсупбекову А.А.
Исп. зам.директора по УМР Зайцева Б.Т.

В современном мире латиница ассоциируется с новыми технологиями и прогрессом. На латинице пишутся все доменные имена и адреса электронной почты. Одним из главных преимуществ нововведения является то, что, изучая государственный язык на латинице, будет проще осваивать английский язык, на котором сейчас говорит и пишет мировое сообщество.

Переход на латинский алфавит важен. Он поможет не отстать от времени и успешно интегрироваться в мировое пространство, сохраняя при этом свое лицо. Отечественные лингвисты в настоящее время уже определили критерии, которым должен отвечать будущий казахский алфавит на основе латинской графики. Это модернизированная латынь без избыточных элементов, быстро пишущийся и легко читаемый алфавит с узнаваемыми словами и так далее.

Предстоящая смена графики казахского языка – это закономерное требование в мире современных технологий, считает общественность Южного Казахстана. Латинский алфавит — инструмент современной коммуникации. Переход на латиницу позволит обогатить государственный язык, что сохранит его самобытность и своеобразие звуковой системы.

       Переход на латиницу на основе английского алфавита решает триединую задачу. Во-первых, это создает благоприятные условия для массового овладения английским языком, интегрируя нас в глобальный англоязычный мир. Во-вторых, открывает новые возможности для доступа к самым современным достижениям науки и техники. В-третьих, объединяет всех казахов, проживающих в более чем сорока странах мира.  Более того, следует отметить, что именно латинский алфавит лидирует на сегодняшний день в глобальном информационном пространстве. Сегодня созданы все условия для перехода на латиницу.

Оставить комментарий

Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031